Home / Bài thơ về giáo dục / Các quy luật di truyền

Các quy luật di truyền

Các quy luật di truyền

Tác giả: Bùi Thế Quyền

Ngồi làm yêu thích bộ môn
Có năm thể loại biết làm chi đây
Bút kí, tiểu phẩm cũng hay
Truyện ngắn bài hát hoặc là làm thơ
Bao nhiêu định hướng sơ sơ
Cuối cùng quyết định làm thơ di truyền

Một hai định luật căn nguyên
Phân li độc lập là quyền chúng thôi
Đậu kia ông đã chọn rồi
Tiến hành lai tạo giữa đôi giống thuần
Số con thu được đủ quân
Thống kê xác suất toán cần tính ngay
Xử lí số liệu cho hay
Được ba định luật ngày ngày nhớ ghi
Men Đen muốn nói những gì
In sâu vào chí cần thì đem ra
MoocGan chẳng kém cũng ba
Hoán vị Liên kết xảy ra trên thường
Ở trên giới tính khác thường
Tỉ lệ đực cái tỏ tường mới xong
Cần nhớ thí nghiệm của ông
Cho từng định luật phải không nhớ liều
Đối tượng ruồi giấm một điều
Dùng lai phân tích là chiêu cuối cùng
Đa hiệu quy luật bổ sung
Có nhiều tính trạng nằm trùng một gen
Tương tác rất khác Men Đen
Nhiều gen mới đủ làm nên kiểu hình
Di truyền rắc rối linh tinh
Còn gen gây chết nhắc mình chớ quên
Gen qua dòng mẹ cũng nên
Cần ghi cần nhớ vững bền chẳng trôi
Âm thầm mà học đi thôi
Bao nhiêu lý thuyết nhớ rồi hiểu sâu
Hiểu sâu lại nhớ được lâu
Khi làm bài tập còn đâu nhức đầu.

Xem thêm:  Lần đầu chạm ngõ nhà em - Diệp Minh Tuyền

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …