Home / Tag Archives: Anh Ngọc

Tag Archives: Anh Ngọc

Thị Màu – Anh Ngọc

Thị Màu  –  Anh Ngọc

Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình Làm điên đảo những phông màn khép mở Người táo bạo Người không hề biết sợ Người chưa từng lùi bước trước tình yêu Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng …

Read More »

Mỵ Châu – Anh Ngọc

Mỵ Châu  –  Anh Ngọc

Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn Những chiếc lông không biết tự giấu mình. Nước mắt thành mặt trái của lòng tin Tình yêu đến cùng đường là cái chết Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình …

Read More »