Home / Tag Archives: đau khổ

Tag Archives: đau khổ

Cái của nợ

Cái của nợ

Vì mầy mà tao khổ lắm đây Bụng to vú xệ cũng tại mầy Trườn tới đạp lui mầy sung sướng Khổ đau đau khổ bởi mầy gây. Sợ ngũ không yên đêm thao thức Lo thức giữ canh cũng bởi mầy Xa chút tao lo luôn suy nghĩ Sợ …

Read More »

Buông – Mạc Phương

Buông – Mạc Phương

Là tại anh đa tình vương đôi ngả. Em thương người phụ nữ ấy mà thôi. Cô ấy buồn em cũng mặn bờ môi. Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ. Em quay đi gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong lòng muốn quỵ ngã vì anh. Thương phận …

Read More »