Home / Tag Archives: đẹp nhất

Tag Archives: đẹp nhất

Chuyện tình Thị Nở

Chuyện tình Thị Nở

Hỡi làng trên xóm dưới Hỡi trai ngoại trai ta Tôi đây là Thị Nở Cũng sắp toan về già Tiếc một thời xuân sắc Bây giờ sắp trôi qua Cổ vẫn cao ba ngấn Tấm thân vẫn ngọc ngà Quanh năm tôi chợ búa Ở với bà cô già …

Read More »