Home / Tag Archives: hương trầm

Tag Archives: hương trầm

Thị Màu – Anh Ngọc

Thị Màu  –  Anh Ngọc

Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình Làm điên đảo những phông màn khép mở Người táo bạo Người không hề biết sợ Người chưa từng lùi bước trước tình yêu Người phá tung khuôn khổ những điệu chèo Để cuộc sống ùa lên đầu cửa miệng …

Read More »