Home / Tag Archives: tháng một

Tag Archives: tháng một

Sầu cung nữ – Thương Hoàng

Sầu cung nữ – Thương Hoàng

Hoàng thượng ơi mấy tháng một lần thôi Ơn mưa móc như thuyền chờ cập bến Bởi tam cung nên ngài chẳng màng đến Thiếp u sầu chờ đợi nhận sủng ân Thiếp thấy mình hiu hẩm đóa phù vân Khi gió dập lúc mưa vùi rách nát Cạnh mình …

Read More »