Home / Tag Archives: thiên tài

Tag Archives: thiên tài

Hận – Bùi Giáng

Hận  –  Bùi Giáng

Nhớ Tố Như Những giòng thơ nối giòng đi rất xiết Đã trở về mấy bận với trang buồn Người ngồi đây ngó mây trôi biền biệt Lơ thơ bay loáng thoáng cánh chuồn chuồn Trời đất lạnh và lòng anh không thỏa Gửi hồn đi phương hướng hút heo …

Read More »

Say – Phùng Quán

Say  –  Phùng Quán

(Rượu là bậc thiên tài tạo nên ảo tưởng) Tăm tăm tình bạn Chếnh choáng tình đời Líu lưỡi tình người Nôn nao thân phận!… Chiếu rách ta ngồi Lắc lư thuyền sóng Cái giường long mộng Một giòng sông trăng… Ta cũng Lý Bạch! Vồ trăng đáy sông Mạn …

Read More »