Home / Tag Archives: thuở xưa

Tag Archives: thuở xưa

Thương em… – Trọng Văn

Thương em… – Trọng Văn

Thương em trương mục hết tiền Bồ không yêu nữa, đá liền cái inh! Thương em bởi thế thất tình Thất tha, thất thểu nên nhìn thấy ghê! Thương em đã hết ai mê Trắng tay, thất nghiệp, chạy về với anh Thương em ngang ngược đành hanh Vô tình …

Read More »