Home / Tag Archives: thuốc lá

Tag Archives: thuốc lá

Chọn chồng

Chọn chồng

Đêm qua nằm mộng em mơ Thấy Bụt về bảo: “Làm Thơ Chọn Chồng” Nên nay em viết đôi dòng Gửi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ. Ai đọc xin chớ làm ngơ Nếu không em sẽ làm thơ mách thần Tối qua thần dặn vài lần: Con đi …

Read More »