Home / Tag Archives: tiết kiệm

Tag Archives: tiết kiệm

Vô biên – Xuân Diệu

Vô biên – Xuân Diệu

Như kẻ hành nhân quáng nắng thiêu, Ta cần uống ở suối thương yêu; Hãy tuôn âu yếm, lùa mơn trớn, Sóng mắt, lời môi, nhiều thật nhiều! Chớ nên tiết kiệm, hỡi nàng tiên! Ta được em chăng, lại mất liền: Với bạn ân tình hay với cảnh, Nơi …

Read More »