Home / Tag Archives: trời xanh

Tag Archives: trời xanh

Buông – Mạc Phương

Buông – Mạc Phương

Là tại anh đa tình vương đôi ngả. Em thương người phụ nữ ấy mà thôi. Cô ấy buồn em cũng mặn bờ môi. Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ. Em quay đi gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong lòng muốn quỵ ngã vì anh. Thương phận …

Read More »

Thầm lặng – Mạc Phương

Thầm lặng – Mạc Phương

Lệ chảy dài suốt dọc đường thương nhớ. Biết bao giờ hết vụn vỡ đây anh. Phượng cuối mùa đỏ rực cả trời xanh. Mà nỗi buồn ngày qua ngày chất chứa. Bánh thời gian loét sâu thêm vết cứa. Vắt kiệt cùng màu nắng đến xanh xao. Một người …

Read More »