Home / Tag Archives: Tú Mỡ

Tag Archives: Tú Mỡ

Tương tư – Tú Mỡ

Tương tư – Tú Mỡ

(1900-1976) Vì ai nên nỗi nhớ cùng thương Một mối tơ tình dạ vấn vương. Tựa gối mơ màng hình bạn ngọc Thấy trăng nhớ tưởng bóng người vàng. Ruột tằm chín khúc vò tơ rối Giấc điệp năm canh diễn khác trường. Muốn nhắc cùng ai, ai nhắc hộ …

Read More »

Mười thương – Tú Mỡ

Mười thương – Tú Mỡ

Một thương tóc lệch đường ngôi, Hai thương quần trắng, áo mùi, khăn san. Ba thương hôm sớm điểm trang, Bốn thương răng ngọc hai hàng trắng phau. Năm thương lược Huế cài đầu, Sáu thương ô lục ngả màu thanh thiên. Bảy thương lắm bạc nhiều tiền, Tám thương …

Read More »