Home / Tag Archives: Tùng Trần

Tag Archives: Tùng Trần

Tiền – Tùng Trần

Tiền – Tùng Trần

Phải hay không đồng tiền là tất cả Nên người ta buông thả cũng vì tiền Tiền đã làm cho cuộc sống đảo điên Nghĩ có tiền thì được quyền sai khiến Sao cứ để tiền ở ngay cửa miệng Vì đồng tiền sỉ diện chẳng quan tâm Cũng bởi …

Read More »