Home / Tag Archives: Uống trà

Tag Archives: Uống trà

Mừng 8/3 – Thương Hoàng

Mừng 8/3 – Thương Hoàng

Mừng ngày tám tháng ba Các ông được uống trà Một ngày không nhiệm vụ Được các bà tạm tha Ba trăm sáu bốn…. qua Cùng cực như trâu nước Các bà chỉ gương lược Việc nhà phần các ông Hổ thẹn… đấng làm chồng Ở nhà… như ở đợ …

Read More »