Home / Tag Archives: vết thương lòng

Tag Archives: vết thương lòng

Trưởng thành – Thu Hương

Trưởng thành – Thu Hương

Có những chuyện không được quyền tự chủ Nên cũng đành phải chấp nhận mà thôi Trưởng thành là bước qua mọi buồn vui Vẫn bình tĩnh… và an nhiên sống tiếp..! Vết thương lòng chỉ bản thân tự biết Là tổn thương là đau đớn thế nào Người ủi …

Read More »