Home / Bài thơ về cuộc sống / Thư cho người – Trần Dzạ Lữ

Thư cho người – Trần Dzạ Lữ

Thư cho người  –  Trần Dzạ Lữ

Gắng lên em, sắp ló dạng

Ta sẽ về đồng ruộng dưới quê xưa

Hôn lá hôn cây hôn trời hôn đất

Sau , tình nối lại đôi bờ

Gắng lên em, đừng buồn đời tủi hổ

Bởi sắp ngừng tiếng súng giữa quê cha

như con bướm thật thà

Yêu cho hết hương cau ngày nắng mới

Gắng lên em, đừng sầu vì cơm áo

Nơi phố người xa hai buổi ngược xuôi

Bởi chúng ta sắp về thăm lại lúa

Lúa sẽ reo trong hồn mỗi

Gắng lên em, đừng khóc anh tàn tật

Trong những ngày chinh chiến quá lao đao

Hãy mừng nhau còn , chưa mất

Dù một mai anh như ngọn gió sầu

Gắng lên em, gắng thương đời hiu hắt

Của mẹ cha lụn bóng cuối quê nhà

Mẹ sẽ cười cho trẻ thêm vài tuổi

Khi người về sau-gió-bụi-can-qua…

Gắng lên em, đừng bao giờ

Vì chiến tranh không còn chỗ rong chơi

Chiến tranh này rồi cũng dần tàn lụi

Ta sẽ về ôm bể rộng sông vui

Gắng lên em, đừng buồn khi chiều xuống

Cho áo cả mắt hôn hoàng

Bởi anh cũng sắp về cưng lại chuyện

Hai đứa mình thường hoa xoan

Gắng lên em, ngựa sắp dừng vó trận

Chiến chinh tan, mình nói chuyện

Đâu đã muộn, phải không dấu?

Phải không người chốn quê mong?

Xem thêm:  Ngày nay ngày mai - Bùi Giáng

18-10-72

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …