Home / Bài thơ về tình yêu / Tương tư – Tản Đà

Tương tư – Tản Đà

Tương tư – Tản Đà

Quái lạ, làm sao cứ ,
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu.
Bốn phương mây nước, người đôi ngả,
Hai chữ “” một gánh sầu.

Xem thêm:  Chớm đông - Trương Nam Hương

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …