Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Lồng Đèn – bản sắc của Tàu.
Treo lên trời đất rợp màu ngoại lai.
" Cổ truyền " thân phận tay sai.
1000 năm Bắc Thuộc đủ rồi!

Đình Chùa sư tử đứng ngồi.
Linh vật Trung Quốc có tồi lắm không?
Thế còn Di Vật Tổ Tông.
Đó là cọc nhọn trên sông Bạch Đằng??

Hậu sinh ngu muội ngỡ rằng:
Văn Hóa Dân Tộc đã hằn in sâu.
Nào hay nào biết chi đâu.
Toàn văn hóa Hán, phân lâu chuyển bùn!!!

Xem thêm:  Túi ba gang - Nguyễn Bính

Check Also

Biển đêm – Nguyễn Thị Khánh Minh

Biển đêm – Nguyễn Thị Khánh Minh

Sau lưng ta cồn cát dài Hoang liêu đứng đó bóng ai về gần Dấu …