Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Văn hóa ngoại lai – Dung Nguyên

Lồng Đèn – bản sắc của Tàu.
Treo lên trời đất rợp màu ngoại lai.
" Cổ truyền " thân phận tay sai.
1000 năm Bắc Thuộc đắng cay đủ rồi!

Đình Chùa sư tử đứng ngồi.
Linh vật Trung Quốc có tồi lắm không?
Thế còn Di Vật Tổ Tông.
Đó là cọc nhọn trên sông Bạch Đằng??

Hậu sinh ngu muội ngỡ rằng:
Văn Hóa Dân Tộc đã hằn in sâu.
Nào hay nào biết chi đâu.
Toàn văn hóa Hán, phân lâu chuyển bùn!!!

Xem thêm:  Tuyển tập thơ Y Phương hay đặc sắc nhất nên đọc ít nhất một lần

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …