Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa nơi cửa chùa

Văn hóa nơi cửa chùa

Văn hóa nơi cửa chùa

Người đâu hở hang
Đến nơi cửa phật khoe "hàng" vậy sao
Nhìn thì đâu có bị "đao"
Mà ăn mặc ngỡ bước vào "động tiên"
Chắp tay cúi lạy hồn nhiên
Khiến cho phật tưởng con điên xổng chuồng.

Xem thêm:  Anh còn nợ em - Vân Anh

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …