Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Nhiều người nói đến từ: VĂN HÓA
Cứ thao thao ra rả tối ngày…
Thưa mi(?) văn hóa là gì(!)
Xem ra miệng lưỡi bí rì ngồi im

Bờm có cái quạt mo, Bờm quý
Gia tài Bờm chỉ thế mà thôi
Bờm bơ mọi thứ trên đời
Đến khi nói đổi cục xôi, Bờm cười

Thế mới thấy người xưa thâm thúy
Đâu như tuồng nông cạn óc trơn (!)
Cười rằng: Bờm thật khờ
Bỏ bao thứ quý, lấy xôi mà cười (!)

Bờm cười, cười thấu tình đạt lý
Khác dè bỉu: rằng ngu
Bờm ngu hay kẻ nào ngu (!)
… …
Đúng là văn hóa quạt mo ĐÁNG CƯỜI (!)

Một chút khố.., tưng tưng.., đống lửa
Một đám người mông muội cuồng say
Đích danh “VĂN HÓA” đây rồi
Quạt mo, văn hóa giữa thời email…

Xem thêm:  Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Dương Từ – Hà Mậu hồi 3

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …