Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Văn hóa quạt mo – Thi Yên Đình Nguyên

Nhiều người nói đến từ: VĂN HÓA
Cứ thao thao ra rả tối ngày…
Thưa mi(?) văn hóa là gì(!)
Xem ra miệng lưỡi bí rì ngồi im

Bờm có cái quạt mo, Bờm quý
Gia tài Bờm chỉ thế mà thôi
Bờm bơ mọi thứ trên đời
Đến khi nói đổi cục xôi, Bờm cười

Thế mới thấy người xưa thâm thúy
Đâu như tuồng nông cạn óc trơn (!)
Cười rằng: Bờm thật khờ
Bỏ bao thứ quý, lấy xôi mà cười (!)

Bờm cười, cười thấu tình đạt lý
Khác dè bỉu: rằng ngu
Bờm ngu hay kẻ nào ngu (!)
… …
Đúng là văn hóa quạt mo ĐÁNG CƯỜI (!)

Một chút khố.., tưng tưng.., đống lửa
Một đám người mông muội cuồng say
Đích danh “VĂN HÓA” đây rồi
Quạt mo, văn hóa giữa thời email…

Xem thêm:  Bài thơ Bình Định Yêu Thương – Nhà thơ Phú Sĩ

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …