Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa – Thiết Dương

Văn hóa – Thiết Dương

Văn hóa – Thiết Dương

Chiều tan nhiệm sở lắm anh tài
Nhậu bữa linh đình cả gái trai
Vẫn chị chân khoèo khoe đỏ số
Còn ông mặt hóp kể đen bài
Nôn bừa cổng chợ thằng mê trí
Nhổ toẹt bên thềm đứa lãng tai
Rác rưởi quăng tràn đâu cũng gặp
Bằng văn hóa lãnh chuyện khôi hài.

Xem thêm:  Tự do - Nguyên Sa

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …