Home / Bài thơ về cuộc sống / Văn hóa – Thiết Dương

Văn hóa – Thiết Dương

Văn hóa – Thiết Dương

Chiều tan nhiệm sở lắm anh tài
Nhậu bữa linh đình cả gái trai
Vẫn chị chân khoèo khoe đỏ số
Còn ông mặt hóp kể đen bài
Nôn bừa cổng chợ thằng mê trí
Nhổ toẹt bên thềm đứa lãng tai
Rác rưởi quăng tràn đâu cũng gặp
Bằng văn hóa lãnh chuyện khôi hài.

Xem thêm:  Bánh bèo - Color

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …