Home / Bài thơ về tình yêu / Vô tình – Puskin

Vô tình – Puskin

Vô tình – Puskin
gặp em
Rồi thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình
Chẳng vì đâu
chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt
Anh buồn đau mải miết
không biết
Hay vô tình
Xem thêm:  Victor Hugo – Với tập thơ Truyền thuyết những thế kỷ La légende des siècles (1859)

Check Also

Mảnh tình – Phạm Thu Thảo

Mảnh tình – Phạm Thu Thảo

Mảnh tình vườn mộng chờ nhau Xin người nhẹ bước kẻo đau lá vàng Ví …