Home / Bài thơ về tình yêu / Vô tình – Puskin

Vô tình – Puskin

Vô tình – Puskin
gặp em
Rồi thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình
Chẳng vì đâu
chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt
Anh buồn đau mải miết
không biết
Hay vô tình
Xem thêm:  Tháng sáu ngày mưa - Nguyễn Đình Huân

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …