Bài ca Natri

Bài ca Natri

Anh chàng Natri
Để anh kể em nghe
Chuyện 1 kim loại kiềm
Đã làm nên muối
Biển mặn mòi
Natri đã thành tên
23 là khối lượng
Mềm,trắng,nhẹ hơn nước

Phổ biến trong .
Là 1 kim loại kiềm
Nên hoạt động mãnh liệt

,khó tìm kiếm
Na đơn chất đâu
Xút ăn da không màu
Oxi trắng dễ tạo
Halogen chẳng khác
Phi kim tác dụng ngay
{Và nhớ nhé điều này
Trừ khí trơ ra đấy}
Natri thật dễ tính
Tạo các muối đều tan
Hợp chất nhiều vô vàn
Quan trọng trong !

Xem thêm:  Lắng đọng cùng những stt chán đời không muốn sống sâu sắc nhất

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …