Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học

Bài thơ tình Toán học

Bài thơ tình Toán học
Em là một phương trình toán học
Anh giải rồi nhưng hóc bài xương
Lúc đầu anh tưởng bình phương
Em khai căn phát hết đường anh qua
Em thật giống một ma trận ảo
Anh ghép hoài ảo não định buông
Thì ra nó chẳng phải vuông
Bao nhiêu phần tử nhầm đường bấy nhiêu
Anh nhầm tưởng em siêu hình học
Anh vẽ hoài bực dọc người ra
Em chui góc hẹp Alpha
Anh tìm góc kẹp Bê ta lạc luồng
Em lại vẽ một đường bị xéo
Compa anh xoay méo mặt ra
Ngoại tiếp cũng khó bỏ cha
Nói gì nội tiếp, hây za nhầm chuồng
Em là một loại đường đồ thị
Tọa độ nào cũng bị triệt tiêu
Tung hoành có vẻ rất phiêu
Trần truồng sự thật bỗng điêu cực kỳ
Em cũng giống góc gì rất hẹp
Anh “cô xin” nét đẹp hở hang
Ngờ đâu em lại “cô tang”
Bẽ bàng sự thật em phang trần tr-uồng
Em thực tế là đường sầu não
Hằng hà sa số ảo đời ta
Bao giờ ta hóa thành ma
Toán tình đáp số sẽ là bằng không.
Xem thêm:  Cần phải học - Lê Văn Chính

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …