Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 10

Bài thơ tình Toán học số 10

Bài thơ tình Toán học số 10

Nếu em là hằng đẳng thức,
Anh sẽ là một phương trình
Mà kết luận bắt anh phải chứng minh
Từ giả thiết là thương và nhớ.
Đôi như đường cong ngoại tiếp
Cặp mắt buồn tiếp tuyến dưới hàng mi
kia như muôn vàn ẩn số
Để lòng anh ôm vô cực.

Xem thêm:  Đỡ đẻ - Trần Viết Lê

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …