Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 20

Bài thơ tình Toán học số 20

Bài thơ tình Toán học số 20

Tôi và em tính tình hơi đồng dạng
Sống chắc tĩ số cân bằng
Tôi xin thề không biện luận cao xa
Mà chỉ lấy định đề ra áp dụng
Tôi có thể chứng minh là rất đúng
như hàng điểm điều hòa
Nếu bình phương tôi lại rút căn ra
Cũng chẳng khác điều năm trong quĩ tích
Tôi yêu em với một cố định
Tìm chu kỳ cho hàm số tuần hoàn
Dùng định lý thay ngàn câu
Xuống lũy thừa thay vạn lá thư duyên
Giải đạo hàm mong tiếp xúc cùng em
Tìm toạ độ trong tình yêu

Xem thêm:  Mặt đường than khóc - Thu Hương

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …