Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 24

Bài thơ tình Toán học số 24

Bài thơ tình Toán học số 24

Ta qua phương trình thể tích
Ánh mắt buồn những chẳng kém thiết tha
Góc độ nào mà tính mãi không ra
Hay “nghịch biến ” cho lòng hoài
Đời “nghịch số ” nên em không oán trách
” lòng cho sầu khổ vơi đi
“Định lý” nào mà ngăn được bờ mi
Không rơi rớt hạt châu buồn hận tủi
“Tâm điểm ” kia chứa chút tình ngắn ngủi
Nên đau buồn là “hệ luận “
em dù chứa đựng ngút ngàn
Nhưng “vô cực” là “Bất biến”
Ân dù luôn luôn “biễu hiện”
Nhưng đường đời mình hai kẻ “song song”
Yêu thuơng chi chỉ là những hoài công
Nên “ẩn số ” tình yêu không “tụ điểm”

Xem thêm:  Thơ tình tin học 4 - Mạnh Cường

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …