Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 27

Bài thơ tình Toán học số 27

Bài thơ tình Toán học số 27

Là giao điểm hai đối xứng

Là tương giao hay đồ thị hai chiều,

Ai là người định nghĩa nổi ,

Đầy tạp số tôi học hoài

Tôi cố định trong đơn điệu,

Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,

Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,

Theo em mãi suốt đời về vô cực

đó chẳng cần dùng công thức,

Tan trường về tôi cố sức song song,

Tới ngã tư liền bày tỏ ,

Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ.

Tôi vẫn cố giử tình yêu đồng bộ,

Hai năm dài đáp số giải không xong,

Tin hành lang em sắp sửa ,

Lòng điên đảo trước định đề đen bạc

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,

Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,

trong tam giác ba chiều,

Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyện

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,

Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,

Đành đi theo phân giác tận chân trời,

Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm.

Xem thêm:  Những cuộc tình - Mạc Phương

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …