Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 29

Bài thơ tình Toán học số 29

Bài thơ tình Toán học số 29

Ta trên dãy số buồn thiu
Lòng khao khát một lần hội tụ
Sao lại quên điều kiện cần và đủ
nào xa tít đến vô cùng.
Em phân kỳ về phương ấy
Ta cố định e bé bỏng
Để hàm số suốt một miền biến động
Liên tục rồi lại gián đoạn .

Khả vi chưa sao gia số
Muốn tiếp tuyến lại hóa thành tiệm cận
Đành trong lớp hàm bị chận
Lấy tích phân trên diện tích mặt cầu

Khả tích rồi sẽ hội tụ về đâu
Càng suy rộng càng vô cùng
Và tháng ngày bỗng thành chuỗi số
Sự phân kỳ -định mệnh thương đau.

Tiêu chuẩn nào hội tụ cùng nhau
Cứ cứ bước qua giới hạn
Để Cauchy lắc đầu ngao ngán
Leibnitz buồn đan dấu với .

Chuỗi lũy thừa hay gánh nặng đa mang
Miền hội tụ tìm chi cho mệt
Tính tổng mãi cũng về cõi chết
Dừng lại đây cực trị của thiên đường.

Xem thêm:  Bài thơ tình Toán học số 37

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …