Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 41

Bài thơ tình Toán học số 41

Bài thơ tình Toán học số 41

Phép cộng của
Là khi em
Phép chia của tình yêu
Khi một lần nông nổi
tròn trăm tuổi
Ta vẫn thèm số dư
dù tiếp nối
Tình yêu không phép trừ
hay cách trở
Thương nhau thêm bội phần
Và với em khi đó
Tình yêu là phép nhân

Xem thêm:  Cảm nhận bài thơ Tường Vi Cánh Mỏng – nhà thơ Phú Sĩ

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …