Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 42

Bài thơ tình Toán học số 42

Bài thơ tình Toán học số 42

Dáng em đi trên quỹ tích đường tròn
Hòn mắt ngọc em định chiều tọa độ
Nếu có em phương trình còn nghiệm số
rồi nghiệm số sẽ bằng không

Xem thêm:  Tủi phận - Quỳnh Liên

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …