Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 42

Bài thơ tình Toán học số 42

Bài thơ tình Toán học số 42

Dáng em đi trên quỹ tích đường tròn
Hòn mắt ngọc em định chiều tọa độ
Nếu có em phương trình còn nghiệm số
rồi nghiệm số sẽ bằng không

Xem thêm:  Tôi đi tu - Thu Hương

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …