Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ tình Toán học số 5

Bài thơ tình Toán học số 5

Bài thơ tình Toán học số 5

Nơi anh đến là không gian
Từ một điểm thôi vẽ được rất nhiều
Những đường thẳng song song chẳng cùng chiều
Nhiều mặt phẳng nơi

Nơi quĩ tích là những đường đã định
Như hệ thái dương tâm điểm
Trái đất, mặt … xoay quanh rã rời
Vẫn phải giữ đường xoay trong quỹ đạo

Đường anh đi bất biến do đào tạo
Rất thẳng ngay nên không có đạo hàm
Vì đường thẳng nên dễ tính nguyên hàm
Còn ẩn số thì không cần phải kiếm

của anh giống như hằng số
Chẳng như căn số phải tìm
Nghiệm thực tình vui, nghiệm ảo nát tim
Là hằng số không biến đổi

Bởi em thích tình yêu trong dời đổi
Phép vi phân em chẻ nhỏ tình yêu
Dùng vị tự em đổi tình ngược chiều
Hằng số triệt tiêu, tình yêu vô nghiệm

ơi! tình đâu cần phải kiếm
Ngay trong em đã có một
Tình trong tim, sao cứ mãi kiếm tìm
Bằng , sao tìm ra đáp số???

Xem thêm:  Nhất phao câu - Hiếu Liêm

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …