Home / Bài thơ về giáo dục / Bài thơ về số Pi

Bài thơ về số Pi

Bài thơ về số Pi

Ba ơi con rất
con nhớ tới bà tới ông
Bốn năm
Một thời để nhớ trog lòng của con
Năm nào con chạy lon ton
Chín thơm quả ngọt, quả ngon bà dành
Hai mùa rồi xanh
Sáu năm đi mãi đã thành
Năm nay chín nhớ mười mong
Ba ơi con sẽ về cùng quê xa
Năm nay con sẽ về nhà
Tám ngày sum họp nhà ta vui vầy
Chín rồi trái ngọt vườn cây
Bảy năm giờ đây đã vàng
Chín giờ theo chuyến đò ngang
Ba đưa xuống bến để sag thăm bà
Hai dòng sôg đó quê ta
Ba chợt nhớ lại ngày xa
Tám năm chinh chiến mù sương
Bốn phương khói lửa vẫn thường đọc thơ.

Xem thêm:  Nguyễn Lãm Thắng và Phần Quê hương, đất nước (Tập 1008 bài thơ thiếu nhi)

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …