Home / Bài thơ về giáo dục / Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêu

Bài toán tình yêu

Hỡi ai là người giỏi toán
Xin giải cho tôi bài toán về
Giả thiết cho rằng tôi yêu người đó
Chứng minh rằng người đó cũng yêu tôi?

Đáp:

Trên thế gian tôi là người giỏi toán.
Toán tình yêu có khó gì đâu.
Giả sử rằng người ấy.
Nhưng tiếc rằng người ấy đã yêu tôi.

Xem thêm:  Điệp khúc trưa hè - Đoàn Duy Hiển

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …