Home / Bài thơ về hạnh phúc / Bình an hạnh phúc – Sương Anh

Bình an hạnh phúc – Sương Anh

Bình an hạnh phúc – Sương Anh

vật thể ngoài thân
Đời còn lại một chữ nhân làm đầu
Bình an hạnh phúc mong cầu
Từ nay và mãi về sau lâu dài
nhiều lắm sầu cay
Hôm nay vui sướng ngày mai chắc còn
dốc đá đèo non
Từng bước vững chắc qua cơn muộn phiền
Sinh ra tiền duyên
Vui, buồn, lụy, khổ… nối liền theo nhau
Lời Phật dạy: sống vì nhau
Nghiệp chướng ta gặp, xin cầu phước may
Cho người luôn gặp điều hay
Số trời đã định, an bày cho ta
Chấp nhận vui sống chan hoà
Đi tìm đâu thấy, tự ta cho mình
Băn khoăn đọc một hồi kinh
Tâm an, trí tịnh, lòng bình, thân yên

Xem thêm:  Mong em hạnh phúc - Nguyễn Đình Huân

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …