Home / Bài thơ về giáo dục / Dãy điện hóa

Dãy điện hóa

Dãy điện hóa

Dãy điện hóa O sau khử trước
Phản ứng theo quy ước anpha,
Nhưng cần phải hiểu sâu xa
Trước sau mới là .
Kali, Can, Nát tiên phong
Ma, Nhôm, Măn, Kẽm tiếp không chịu hèn
Sắt rồi Cô đến Niken,
Thiếc, Chì dẫu chậm cũng liền theo chân.
Hidro, Bạc, Đồng, Thủy ngân,
Bạch kim, Vàng nữa chịu phần đứng sau
Ba kim mạnh nhất ở đầu,
Vào dung dịch muối nước đâu “hủy liền”
Khí bay, muối lại gặp kiềm,
Đổi trao phản ứng là quyền chúng thôi.
Các kim loại khác dễ rồi,
Vào dung dịch muối trước thời đẩy sau.
Với axit nhớ bảo nhau:
Khử được hát cộng (H+) phải đâu dễ dàng
Từ Đồng cho đến cuối hàng,
Sau hidro đấy, chẳng tan chút nào.
Vài lời bàn bạc đổi trao,
Vun cây “Vườn hóa” vui nào vui hơn.

Xem thêm:  Bài thơ tặng các cô giáo khoa Toán

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …