Home / Bài thơ về giáo dục / Đường vào tim em

Đường vào tim em

Đường vào tim em

Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài như một số pi
Dù cố mấy anh cũng không đi hết
Từ bao giờ, vì sao anh không biết
Rằng trong anh, em vô cùng
Có thể chỉ từ một bỗng dưng
Như qua điểm uốn, đồ thị bất ngờ đổi dấu
Rồi cứ đồng biến tăng dần

Nhưng nào có như một phép nhân
Chuyện ! cả một phương trình siêu việt
Phút em nhìn anh là phép chia không hết
Số dư dài anh cất mãi trong tim
Nhưng anh em chỉ muốn tìm lim
Tìm cho một bài toán khó
Giá trị nghiệm mà anh chứng tỏ
Không thuộc miền xác định, biết không?
Em với anh như hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lý

Xem thêm:  Chùm Thơ Mùa Đông Tâm Trạng Dành Cho Những Người Đang Cô Đơn

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …