Home / Bài thơ về giáo dục / Đường vào tim em

Đường vào tim em

Đường vào tim em

Đường vào tim em sao quá là rắc rối
Đồ thị hàm số nào cũng chẳng vẽ nổi đường đi
Dài như một số pi
Dù cố mấy anh cũng không đi hết
Từ bao giờ, vì sao anh không biết
Rằng trong anh, em vô cùng
Có thể chỉ từ một bỗng dưng
Như qua điểm uốn, đồ thị bất ngờ đổi dấu
Rồi cứ đồng biến tăng dần

Nhưng nào có như một phép nhân
Chuyện ! cả một phương trình siêu việt
Phút em nhìn anh là phép chia không hết
Số dư dài anh cất mãi trong tim
Nhưng anh em chỉ muốn tìm lim
Tìm cho một bài toán khó
Giá trị nghiệm mà anh chứng tỏ
Không thuộc miền xác định, biết không?
Em với anh như hai đường thẳng song song
Để anh muốn gần phải bẻ cong định lý

Xem thêm:  Bài thơ Lỡ duyên tình nghèo – Nhà thơ Dương Tuấn

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …