Em …

Em …
Em nói những đường tròn
Ngàn đời không tính được số pi
Hơn nữa đường tròn luôn hoàn hảo
Anh bảo tròn trịa để làm chi?
Em nói em yêu toán dựng hình
Tuần tự các bước đúng như in
Anh nói không cần thế
Mà cần những bài toán chứng minh.
Em nói em yêu những phương trình
Cân bằng, chẳng rung rinh
Anh bảo cũng cần bất đẳng thức
Để thấy giá trị của phương trình.
Em nói em yêu tuổi chúng mình
Hai đứa chung nhau một
Anh bảo em mới đúng
Anh với em, chung một chữ tình.
Xem thêm:  Những câu nói hay về cuộc sống giúp bạn vực dậy và thay đổi cuộc đời

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …