Home / Bài thơ về Huế / Gởi Huế – Trần Hữu Nghiễm

Gởi Huế – Trần Hữu Nghiễm

Gởi Huế – Trần Hữu Nghiễm

Đừng gởi lời buồn từ
Làm xót lòng người
Đêm tôi nhìn sao bốn hướng
Bà con lưu lạc mấy phương?
Đất thơ bao mùa mưa lụt
Ai đang bì bõm trên đường
Những con bão trời khắc nghiệt
Gió hú dài trên sông Hương
, cảm hoài xứ Huế
Em đi giữ mái tóc thề
lời tình thuở ấy
Lâu rồi đã hóa hương quê
Cho tôi mơ thành nội
Cho tôi dịu dàng sông Hương
Ngàn sao còn mơ về Huế
Riêng góc này

Xem thêm:  Nơi ấy - Lưu Quang Vũ

Check Also

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Quay về Huế yêu – Nguyễn Đình Huân

Rứa là hết anh xa Huế thật rồi Xa dòng Hương chiều đầy vơi con …