Home / Tag Archives: mộng mơ

Tag Archives: mộng mơ

Hỏi gương

Hỏi gương

Gương kia ngự ở trên tường Thế gian ai đẹp được dường như ta Đầy đủ điện nước bàn là Chỗ nào cũng đẹp mặn mà sắc xuân Giờ đây tuổi cũng đã gần Đầu ba mà vẫn chưa lần được hôn Đêm đêm mơ mộng thả hồn Mơ về …

Read More »

Giã từ – Mùa Hạ

Giã từ – Mùa Hạ

Giã từ một thoáng mộng mơ Giã từ một thoáng tình thơ qua rồi Giã từ một thoáng bồi hồi Giã từ một thoáng qua rồi mộng mơ Giã từ luôn cả vần thơ Giã từ luôn cả ấu thơ qua rồi Giã từ luôn cả chỗ ngồi Giã từ …

Read More »