Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng

Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng

Hạnh phúc – Nguyễn Thị Hồng

Anh nâng niu
hạnh phúc
như gìn giữ kho báu

Chị
như cây sau mưa
mềm xanh lại

Hai dòng sông
gần cuối chặng
mới hoà làm một

Họ yêu nhau bằng khát vọng cả đời
Cầu cho dòng sông anh chị
êm đềm
soi.

Xem thêm:  Anh không về nữa đâu - Đồng Đức Bốn

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …