Home / Bài thơ về hạnh phúc / Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

Hạnh phúc – Trần Hữu Nghiễm

Trời bỗng trong không một áng mây
Một mầu xanh thanh thoát dường này
Ơ hay ta hết buồn từ độ
Hiểu được đời ta là cỏ cây
Trời đất bỗng dưng thành bè bạn
Câu hát người xưa tưởng của mình
Chén nồng đắng như hạng phúc
Ai gọi ta về giữa thinh không?

Xem thêm:  Hạnh phúc - Kim Giang

Check Also

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Hạnh phúc vẫn chờ – Nguyễn Đình Huân

Chớ có buồn đau ơi hỡi người dưng. Khi chiều đông gió ngập ngừng gõ …