Home / Bài thơ sách giáo khoa / Lai tân – Hồ Chí Minh

Lai tân – Hồ Chí Minh

Lai tân – Hồ Chí Minh

Bài thơ Lai tân của tác giả ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày Bác Hồ bị giam cầm trong nhà tù của bọn Tưởng Giới Thạch. khắc họa hiện thực nhà tù và một phần Trung Quốc đã được thu nhỏ trong bốn câu thơ bảy chữ kèm theo mỉa mai của tác giả.

“Bài thơ thể hiện nội dung chiến đấu sắc sảo, . Lời thơ giản dị nhưng thể hiện bút pháp trào phúng bậc thầy. châm biếm nhẹ nhàng mà sâu cay.”

lai tan ho chi minh - Lai tân - Hồ Chí Minh

Bài thơ Lai tân – Hồ Chí Minh

Lai tân

Giam phòng ban trưởng thiên thiên đổ,
Cảnh trưởng tham thôn giải phạm tiền;
Huyện trưởng thiêu đăng biện công sự,
Lai Tân y cựu thiên.

Dịch nghĩa:

Ban trưởng nhà giam ngày ngày đánh bạc,
Cảnh trưởng ăn tiền phạm nhân bị giải;
Huyện trưởng chong đèn làm việc công,
Lai Tân vẫn thái bình như xưa.

Dịch thơ:

Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc,
Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh.
Chong đèn, huyện trưởng làm ,
Trời đất Lai Tân vẫn thái bình.

Xem thêm:  Đất ngoại ô - Nguyễn Khoa Điềm

Check Also

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

Bài thơ Lẽ ghét thương trích trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của tác …