Home / Bài thơ sách giáo khoa / Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Bài thơ Vịnh khoa thi Hương của nhà thơ Trần Tế Xương ghi lại cảnh thi cử vừa ghi lại cảnh lễ xướng danh qua đó nói lên tâm trạng đau đớn, chua xót của nhà thơ trước hiện thực mất nước, giao thời nhốn nháo, nhố nhăng.

Bài thơ Vịnh khoa thi Hương (còn có tên Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu) là một trong số 13 tác phẩm của Trần Tế Xương viết về đề tài thi cử. Trong bản chất, việc thi cử bao giờ cũng cần thiết. Có thể khẳng định rằng phần lớn những người đỗ đạt (kể cả những người đỗ vào chính các khoa thi mà Trần Tế Xương từng phê phán) đều là những người tài giỏi, có đóng góp quan trọng với đất nước. Với Trần Tế Xương, ông triệt để khai thác đề tài thi cử, những điều mắt thấy tai nghe, chủ yếu là những việc liên quan đến lề lối, cung cách thi cử, lối thi cũ cũng như khi đổi sang lối thi mới, cả người đỗ đạt cũng như người hỏng thi.

vinh khoa thi huong tran te xuong - Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương

Bài thơ Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Nhà nước ba năm mở một khoa
Trương nam thi lẫn với trương hà
Lôi thôi sĩ tư vai đeo lọ
Ậm oẹ quan trương miệng thét loa

Long cắm rợp trời quan sứ đến
Váy lê quét đất mu đầm ra
Nhan tài đất bắc nào ai đó
Ngoảnh cổ ma trông cảnh nước nhà!

Check Also

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu

Bài thơ Lẽ ghét thương trích trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên của tác …