Home / Tag Archives: Tú Xương

Tag Archives: Tú Xương

Đêm buồn – Tú Xương

Đêm buồn  –  Tú Xương

Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn1 Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng Ngủ quách sự đời thây kẻ thức Chùa …

Read More »