Home / Bài thơ về công việc / Nghề thẩm phán – Nguyễn Hối

Nghề thẩm phán – Nguyễn Hối

Nghề thẩm phán – Nguyễn Hối

Sau tất cả tiến trình tố tụng

Lý thuyết cần là thấu lý đạt tình

Người tiến gần hơn

Câu,chữ,lời gọt giũa để anh minh

Giữ cho thẳng cán gươm công lý

Làm cân bằng giữa lý với tình

Trên nền đỏ là màu cờ của Đảng

Cũng hồng như giòng máu mình.

Xem thêm:  Nếu một ngày - Hồng Giang

Check Also

Phận công nhân – Chu Thế Vinh

Phận công nhân – Chu Thế Vinh

Thật vất vả bởi còn túng thiếu Phận công nhân ai hiểu ai hay Dầm …