Home / Bài thơ về tình yêu / Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Trời hỡi, bao giờ đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Xem thêm:  Ngược hướng để quên nhau - Phương Duyên

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …