Home / Bài thơ về tình yêu / Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Những giọt lệ – Hàn Mặc Tử

Trời hỡi, bao giờ đi?
Bao giờ tôi hết được yêu vì,
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tựa si?

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa…
, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng khờ.

Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?
Sao bông phượng nở trong màu huyết,
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?

Xem thêm:  Tình mất - Huy Cận

Check Also

Mảnh tình – Phạm Thu Thảo

Mảnh tình – Phạm Thu Thảo

Mảnh tình vườn mộng chờ nhau Xin người nhẹ bước kẻo đau lá vàng Ví …