Home / Bài thơ về giáo dục / Phân bào – Phần 1

Phân bào – Phần 1

Phân bào – Phần 1

Thầy giáo: Bùi Thế Quyền

Phân bào gốc rễ của Sinh
Em nào chưa thuộc gắng mình học đi
cần sự kiên trì
Cứ rảnh là lấy bút chì vẽ ra

Gian kì gồm có ba pha
G1 đến S cuối là G2
S NST nhân hai
Phải ghi phải nhớ vẽ vài cặp xem

Nguyên phân phải nhớ các em
Bốn kì lần lượt ai thèm hỏi đâu
Đầu giữa sau cuối hiểu sâu
Màng nhân biến mất thoi(1)đầu hiện lên

Gian kì thể kép mang tên
Đến kì sau thể kép bền phân ly
Giữa đầu gian kì
Cromatid ấy thì xưng danh

Kì sau kép tách đơn thành
Tâm động nơi đính cũng đành nhân đôi
Bào chất(2)đã thắt chút rồi
Màng nhân xuất hiện thoi(3)thôi không còn

Thêm vào xuất hiện nhân con
Eo tế bào chất thắt thon chia đều
Kết quả không nhớ cấm kêu
2 con giống hệt và đều giữ nguyên(4).

hãy nhớ thầy khuyên
Lý thuyết là cái căn nguyên làm bài
Công thức sẽ nhớ lâu dài
Chiến đấu bài tập thấy tài hơn xưa

Nguyên phân công lực thượng thừa
Học thuộc ngay nhé thầy vừa viết xong
(21h 54’ – 07/5/2016)

Chú giải: (1) – Thoi phân bào hình thành ở kì đầu
(2) – Tế bào chất bắt đầu thắt eo
(3) – Thoi phân bào tan biến
(4) – Giữ nguyên bộ NST của tế bào mẹ.

Xem thêm:  Bài thơ Cuối năm viếng đồng đội – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …