Home / Bài thơ về giáo dục / Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

Quá trình nhân đôi ADN

Tác giả: Thầy giáo Bùi Thế Quyền

Nhân đôi phân tử AD
Enzim tháo xoán Hêlicase
Hai mạch đã tách nãy giờ
Hỏi chạc sao chép thì ờ chữ Y

Enim tổng hợp poli
Bổ sung nguyên tắc nhớ ghi trong lòng
A –T, G –X là xong
Nhưng chiều tổng hợp thật không dễ dàng

Mạch nào liên tục các chàng
Mạch nào gián đoạn các nàng lưu tâm
Ligaza vẫn lặng câm
Nối từng đoạn ngắn gen thầm

Nhân đôi không phải
Áp dụng bài tập khó hơn rất nhiều
thầy nhắc một điều
Bảo tồn một nửa ấy điều nhớ ghi.

Xem thêm:  Đời như - Thanh Hùng

Check Also

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

Lễ cầu mưa Noel – Bùi Đức Thiện

A lô các vị hiển linh A lô các vị thiên đình ở trên A …