Home / Tag Archives: cai trị

Tag Archives: cai trị

Hịch sợ vợ – Thương Hoàng

Hịch sợ vợ – Thương Hoàng

Hỡi những người… đàn ông đang sợ vợ Ta cùng nhau đồng khởi nghĩa dựng cờ Phá gông xiềng giải phóng kiếp “thà bờ” Khỏi thống trị của những người chủ nợ Họ đô hộ với danh xưng là “vợ” Nhưng đanh thép với “đầy tớ” trong nhà Nếu chẳng …

Read More »

Mừng 8/3 – Thương Hoàng

Mừng 8/3 – Thương Hoàng

Mừng ngày tám tháng ba Các ông được uống trà Một ngày không nhiệm vụ Được các bà tạm tha Ba trăm sáu bốn…. qua Cùng cực như trâu nước Các bà chỉ gương lược Việc nhà phần các ông Hổ thẹn… đấng làm chồng Ở nhà… như ở đợ …

Read More »